Loading...
Home 2019-04-04T14:59:11+00:00

SAMEN GROEIEN

KLEURRIJK

KLEURRIJK

Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. We hebben als school de visie om talent te laten groeien.

DOELGERICHT

DOELGERICHT

Als school werken we gericht aan de ontwikkeling van uw kind. Samen met kinderen denken we na over leerdoelen.

VEILIG

VEILIG

Het meest belangrijk vinden we dat uw kind zich veilig voelt op school, om zo tot leren te kunnen komen.

SAMEN

SAMEN

Samen met uw kind en u als ouder(s) bundelen we onze krachten, zodat uw kind tot bloei komt.

CBS HET WESTPUNT… SAMEN GROEIEN

CBS Het Westpunt is een school met 110 leerlingen verdeeld over 6 groepen waar leerkrachten en leerlingen samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan en graag leren. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen zich competent voelen en geloven in eigen kwaliteiten.

Deze overtuiging komt mede voort vanuit onze christelijke identiteit. Deze identiteit uit zich in de manier waarop we de dingen doen: vanuit interesse in elkaar en respect ontmoeten we elkaar en leren we met én van elkaar.

Ons motto is “Samen Groeien”:

Samen groeit het team van CBS Het Westpunt door professionaliseringstrajecten, zowel op individueel niveau als in teamverband.
Samen groeit het contact tussen leerkrachten en ouders. School en ouders hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Vanuit deze basis werken we aan de groei in ontwikkeling van de kinderen.
Samen met de leerlingen geven we inhoud aan ons onderwijs, waarbij we oog hebben voor de talenten van de kinderen en streven naar resultaten die passen bij de mogelijkheden van de leerlingen.

SAMEN GROEIEN DOE JE BIJ
CBS HET WESTPUNT