Loading...

GMR

/GMR
GMR 2017-07-31T11:59:06+00:00

In 1995 heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) haar intrede gedaan. De reden: vaak moeten onderwerpen besproken worden die voor alle MR-en van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het bespaart tijd en het werkt efficiƫnter wanneer schooloverstijgende zaken gezamenlijk kunnen worden besproken. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd.

Zowel de MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van/naar het bestuur. Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer de taak van leerkrachten, ouders, directie en bestuur samen.

De MR en GMR zijn de geledingen die invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Alle onderwerpen die de school raken, komen hier aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kan de MR de invalshoek zijn om dit aan te kaarten.