Loading...

Kwaliteit

/Kwaliteit
Kwaliteit 2017-06-25T14:28:08+00:00

Gedurende de basisschooltijd groeien de kinderen niet alleen van peuter uit tot puber, ze ontwikkelen zich ook in sociaal opzicht en ze groeien in kennis.

De leerkracht vervult in deze ontwikkeling een zeer belangrijke rol. De leerkracht biedt nieuwe leerstof aan, leert kinderen op welke manier ze tot een oplossing kunnen komen en begeleidt de leerling in het leerproces. Hierbij werken wij met het EDI-model, waarbij EDI staat voor Expliciete Directe Instructie.

Uitgangspunt is dat je kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. Iedere les start met het delen van het lesdoel met de kinderen, waarna de voorkennis wordt geactiveerd. Daarna onderwijst de leerkracht het concept en de vaardigheid en benoemt de leerkracht het belang van de les. Vervolgens begeleidt de leerkracht het inoefenen van de lesstof, waarna gecontroleerd wordt of de leerlingen de lesstof begrepen hebben. Vervolgens gaan de kinderen zelfstandig verder aan het werk met het lesdoel en kan de leerkracht extra uitleg geven aan de leerlingen die dit nodig hebben.

De nadruk ligt dus op instructie, op de uitleg van de leerkracht. Er wordt wel gezegd dat instructie het hart van het onderwijs is.

Om de kwaliteit van het onderwijs in de gaten te houden, worden de opbrengsten van het onderwijs regelmatig met elkaar besproken. Dit gebeurt op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. Hierbij kijken we naar de resultaten en wat deze ons te vertellen hebben (analyse) en bespreken we hoe we welke acties er eventueel nodig zijn om ons onderwijs te verbeteren.