Loading...

OR

/OR
OR 2017-08-01T20:59:09+00:00

De ouderraad (OR) van CBS Het Westpunt wordt gevormd door 8 enthousiaste en gemotiveerde ouders. De doelstelling van de ouderraad is te zorgen voor een plezierige schoolperiode van alle leerlingen door activiteiten (mede) te organiseren. De ouderraad probeert deze doelstelling te bereiken d.m.v. het, samen met de leerkrachten, organiseren van o.a.:

  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering
  • Paaslunch
  • Schoolreis
  • Sportdag

Bij sommige activiteiten kan de OR niet zonder actieve hulp van de ouders en zo kan het voorkomen dat de OR ook andere ouders om hulp vraagt. Al deze voor de kinderen zo belangrijke activiteiten worden gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.