Loading...

Ouderbetrokkenheid

/Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid 2017-08-01T21:17:33+00:00

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten.

Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Wij geloven dat we als school niet zonder u als ouder kunnen bij de ontwikkeling van uw kind. U kent uw kind het beste en kan school adviseren in een eventuele aanpak. Andersom geldt dat leerkrachten u kunnen helpen bij het ondersteunen van uw kind thuis in het leren en ontwikkelen van vaardigheden.

Kennismakingsgesprekken

Om samen verantwoordelijk te kunnen zijn voor de ontwikkeling van het kind vinden we het belangrijk dat ouders en leerkrachten in het begin van het schooljaar een kennismakingsgesprek voeren. Vanaf groep 5 kan uw kind hier zelf ook bij aanwezig zijn, omdat we graag mét kinderen praten over hun ontwikkeling.

Ouderkamer

In de ouderkamer vindt u onze ouderconsulent Charresca Faneyt. Zij is vaak het eerste aanspreekpunt voor ouders en staat elke ochtend bij de deur van de kleuterbouw om iedereen welkom te heten.

Elke week verzorgt juf Charresca een voorlichtingsochtend voor ouders met kinderen in de kleuterklas. Ze geeft dan voorlichting over thema’s die op dat moment aan de orde zijn in de groepen en hoe je daar als ouders thuis mee aan de slag kunt. Ook zijn er regelmatig voorlichtingsochtenden over bijvoorbeeld de rekenmethode of gezonde voeding voor ouders uit alle groepen. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.

Ook is er vanaf schooljaar 2017-2018 elke woensdagochtend van 8:30 tot 9:15 uur voor alle ouders een koffie-inloop in de ouderkamer / hal. Hier kunt u op een informele manier met andere ouders bijpraten en uiteraard vragen stellen aan juf Charresca.

Thematassen peuters en kleuters

Juf Charresca heeft met behulp van ouders thematassen gemaakt met spelletjes en boeken die passen bij het thema in de klas. Deze tas kan per toerbeurt naar huis worden meegenomen, zodat er thuis verder wordt gegaan met wat er op school wordt aangeboden. Naast het feit dat het plezierig is om samen met je kind een spel te doen of voor te lezen, is het ook zinvol omdat dit de woordenschat, het gevoel voor taal en de rekenvaardigheden van kinderen vergroot.