Loading...

Ouderbijdrage

/Ouderbijdrage
Ouderbijdrage 2018-01-10T16:01:38+00:00

Per leerling vragen wij 50 euro per jaar aan ouders om activiteiten en feestelijkheden zoals Sinterklaas en de schoolreis te kunnen financieren. Hier krijgen we namelijk geen geld voor van de overheid.
Het is officieel een vrijwillige bijdrage. Desalniettemin hebben we het als school nodig om activiteiten zoals Sinterklaas en de schoolreis te kunnen blijven organiseren.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL72ABNA0433704500 t.n.v. vereniging schooladministraties Rotterdam.
Wilt u hierbij de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden?

De ouderbijdrage is vastgesteld op:

  • € 50,- bij één schoolgaand kind op CBS Het Westpunt
  • € 100,- bij twee schoolgaande kinderen op CBS Het Westpunt
  • € 137,50 bij drie schoolgaande kinderen op CBS Het Westpunt

Mocht u liever in termijnen betalen, dan kan dit natuurlijk ook. Hiervoor kunt u bij de directie terecht.