Loading...

Van peuter tot kleuter

/Van peuter tot kleuter
Van peuter tot kleuter 2019-11-07T11:24:12+00:00

Op onze school werken we in groep 1 en 2 samen met peuterspeelgroep Dribbel.

Van peuter…

Voor veel peuters is de peuter(speel)groep de plaats waar zij voor het eerst in een grote groep zijn met andere peuters en andere volwassenen dan hun ouders. Het is vaak een grote stap: weg uit de veilige omgeving van thuis. Samen leren spelen, samen leren delen, weerbaar worden, luisteren, vertellen en liedjes zingen in de kring, knutselen en spelletjes doen. Er is zoveel te doen en te leren!

Peuteropvang 2 -4 jaar PSG Dribbel
Foeliestraat 16
3193 TE Rotterdam-Hoogvliet

Voor meer informatie en inschrijven van uw peuter ga naar www.kinderdam.nl.

…naar kleuter

Er is een doorgaande lijn van peuterspeelgroep Dribbel naar groep 1 en 2. We werken allemaal met dezelfde thema’s van het Vroeg- en Voorschoolse programma Piramide, zoals bijv. wonen, gezondheid, herfst, verkeer, Sinterklaas, kerst, kunst en zomer. De thema’s komen elk jaar terug, steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen. Op een speelse manier krijgt elk kind de kans om zich te ontwikkelen. De leidsters en de leerkrachten volgen de ontwikkeling van alle kinderen met de observatiemethode Kijk!

Piramide besteedt aandacht aan diverse ontwikkelingsgebieden, zoals bijv. de taal- en rekenontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, oriëntatie op ruimte en tijd. Maar ook is er aandacht voor muziek, dans, beeldende activiteiten, ontdekken, buitenspelen en gymlessen in het speellokaal.

Zowel in de peuterspeelgroep als in groep 1 kunnen de kinderen spelen in de huishoek, de bouwhoek en de leeshoek. Ook werken we allemaal met dezelfde dagritmekaarten en de dagen van de week, zodat dat direct bekend is voor uw kind als hij/zij in groep 1 komt.

Bij de peuterspeelgroep en in groep 1 en 2 starten we de ochtenden met de spelinloop of de boekenkring waarbij u als ouders van harte welkom bent om samen met uw kind te spelen of een prentenboek voor te lezen. Naast de leidsters en de leerkrachten is er ook een medewerker Ouderbetrokkenheid. Zij is nauw betrokken bij de peuterspeelgroep en de kleutergroepen. Zij verzorgt informatieochtenden over bepaalde onderwerpen passend bij de thema’s. Regelmatig zijn er op school activiteiten voor peuters en kleuters samen.

Omdat we als school gezond eten stimuleren, wordt er elke ochtend fruit gegeten in de groepen. Ook wordt er bij voorkeur water gedronken en hebben we voor traktaties het motto ‘Een is genoeg en klein is oké!’

U wordt als ouder drie keer per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek. Hier bespreken we als school samen met u als ouders de ontwikkeling van uw kind. Aan het eind van groep 1 en 2 krijgt uw kind een rapport.