Loading...

Veiligheid

/Veiligheid
Veiligheid 2019-11-07T12:52:14+00:00

De inspectie heeft in juni 2019 de veiligheid op onze school met een goed beoordeeld.

Gedragscode

We respecteren onszelf, andere mensen en materialen.

Dit komt tot uiting door de volgende regels:

• We zijn rustig in de school.
• We zijn eerlijk.
• We doen aardig.
• We gebruiken fatsoenlijke taal.
• We spreken Nederlands.
• We luisteren naar elkaar.
• We keuren pestgedrag af.
• We praten ruzie uit of zoeken hulp.
• We blijven van elkaars spullen af.
• We gaan netjes om met materialen.
• We zijn op tijd op school.
• We eten alleen tijdens pauzemomenten.

Naast deze basisregels hebben we ook de KiVa-regels voor groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8. Deze regels hangen in ieder lokaal en hangen ook op bij de ingangen van de school.

Sociaal emotionele ontwikkeling

We vinden het belangrijk om deze ontwikkeling te begeleiden om zo kinderen bijvoorbeeld te leren hun grenzen aan te geven en zelfvertrouwen op te bouwen. De basis wordt gelegd om nu en later op een goede manier deel te nemen aan onze samenleving.

We zijn een KiVa-school. Meer informatie over KiVa leest u hieronder en op de website van KiVa.

KiVa logo

KiVa

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:

• het school- en leerklimaat sterk verbetert;
• de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
• het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
• effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
• depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
• leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

Sfeer

De sfeer in de groep is belangrijk voor het welbevinden van kinderen. Wij willen dat ieder kind voelt dat hij of zij er mag zijn bij ons op school. Wanneer er verbinding is tussen de kinderen in de klas wordt de kans op pestgedrag verkleind. Daarom is er (voornamelijk in het begin van het schooljaar) veel aandacht voor groepsvorming.

Pesten

Pesten komt op elke school voor. Dat zegt niet dat we het accepteren. Door lessen te geven vanuit ‘KiVa’ willen we op een preventieve manier werken aan positief gedrag. Wanneer er toch pestgedrag plaatsvindt, hanteren we ons pestprotocol. Deze kunt u hier bekijken >>>