Loading...

Waar staan we voor?

/Waar staan we voor?
Waar staan we voor? 2019-11-07T12:47:36+00:00

Missie

Onder het motto ‘Samen Groeien’ dragen we onze missie uit. CBS Het Westpunt staat voor:

DOELGERICHT
Als school werken we gericht aan de ontwikkeling van uw kind. Samen met kinderen denken we na over leerdoelen.
VEILIG
Het meest belangrijk vinden we dat uw kind zich veilig voelt op school, om zo tot leren te kunnen komen.
SAMEN
Samen met uw kind en u als ouder(s) bundelen we onze krachten, zodat uw kind tot bloei komt.
KLEURRIJK
Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. We hebben als school de visie om talent te laten groeien.

Visie

CBS Het Westpunt is een school waar leerkrachten, ouders en leerlingen samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan en graag leren. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen kennis aangeleerd krijgen en geloven in eigen kwaliteiten. Door kennis te leren toepassen bevorder je het zelfvertrouwen van kinderen.

Deze overtuiging komt mede voort vanuit onze christelijke identiteit. Deze identiteit uit zich in de manier waarop we de dingen doen: vanuit interesse in elkaar en respect ontmoeten we elkaar en leren we met én van elkaar.

Ons motto is ‘Samen Groeien’: Samen groeien de kinderen als groep, door De Gouden Weken en onze methode KiVa.

Samen met de kinderen geven we inhoud aan ons onderwijs en streven naar resultaten die passen bij de mogelijkheden van de kinderen. Samen met de ouders zijn wij verantwoordelijk voor de (schoolse) ontwikkeling van het kind. Vanuit gelijkwaardigheid en respect, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden werken wij samen aan het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.

Samen groeit ook het team van CBS Het Westpunt door professionaliseringstrajecten als team. Door te werken met wetenschappelijke inzichten verbreden wij onze kennis als team om de kinderen nog beter les te geven.